Бюджетната комисия на Народното събрание отхвърли възможността НАП да призовава граждани и фирми да дават „устни пояснения“ на място

Счетоводна къща Прециз - Без устни пояснения пред НАППри обсъждане на предложените от Министерство на финансите промени в ДОПК (Данъчно осигурителен процесуален кодекс) на второ четене бюджетната комисия не прие идеята НАП да има право да привиква данъкоплатците за даване на „устни пояснения“. Предложението за такова разширяване на правомощията на НАП предизвика остро възмущение от страна на бизнеса и счетоводителите поради опaсенията за риск от изнудване и произвол.

От НАП обаче до последния момент настояваха за приемане на текста. Беше предложен междинен вариант – искането на устни пояснения да бъде възможно само при съмнения за сериозни нарушения като точене на ДДС, който също не бе приет.

Данъчните инспектори и в момента не са лишени от инструменти за събиране на информация – процедурите в ДОПК дават възможност включително за събиране на писмени обяснения от данъчно задължените лица.

Депутатите от бюджетната комисия одобриха и понижаването на прага за разплащанията в брой от 15 000 лв., както е в момента, на 5000 лв.

Счетоводна къща Прециз - намаляват прага за плащане в брой до 5000 лв.Ограничението ще се прилага и при плащания в чуждестранна валута. Такива плащания ще бъдат приравнявани по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Според министър Горанов това ще подейства като мярка за ограничаване на дела на сивата икономика. Според мнистерство на финансите прагът за плащане в брой в ЕС е около 2 до 3 хил. евро. Бизнесът обаче се обяви категорично против тройното намаляване на прага на плащанията в брой.