Втората вноска за ДНИ и четвъртата за патентния данък са дължими до 31 октомври, но тъй като той е почивен ден, плащането може да се направи до 2 ноември /понеделник/

piggy-bank-970340_640Всяка община индивидулано с издадена от нея наредба определя размерите и сроковете за плащане на местните данъци и такси, между които са и данъкът върху недвижимите имоти и патентния данък. На 31 октомври изтича срокът за заплащане на тези данъци към Столична община, а тъй като тази година крайният срок се пада в събота, плащането може да стане до 2 ноември – понеделник. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет това е срокът, в който трябва да бъде заплатена втората вноска за 2015г., освен ако не е била използвана възможността за 5% отстъпка при плащане на пълния размер на данъка за годината до 30 април 2015г. Данъкът е дължим, независимо дали имотът се ползва, или не.

В чл. 55, ал. 1 на Наредбата е определен същият срок за плащане на четвъртата вноска за патентен данък, в случай че не е бил платен до 31 януари 2015г., за да бъде използвана отстъпката в размер на 5%.

В случай, че данъците не бъдат платени в посочения срок, върху тях се начислява законната лихва (основният лихвен процент на БНБ плюс 10 процентни пункта)

Плащане може да бъде направено по един от следните три начина:

  1. В брой на касите на общината;
  2. По банковата сметка на отдела на Местни данъци и такси по местонахожение на имота;
  3. С пощенски запис.

Адресите и банковите сметки на отделите на МДТ, както и кодовете за вид плащане, можете да видите по-долу.

Адреси на отделите Местни данъци и такси
ИмеАдрес
МДТ “Сердика”бул. “Мария Луиза” 88
МДТ “Овча купел”бул. “Цар Борис III” 136
МДТ “Възраждане”бул. “Константин Величков” № 61, вх.В
МДТ “Оборище”ул. “Силистра” 8
МДТ “Красна поляна”ул. “Възкресение” 1А
МДТ “Илинден”жк “Захарна фабрика” 51
МДТ “Младост”жк “Младост” 1 бл. 47
МДТ “Студентски”жк “Студентски град” бл. 5
МДТ “Искър”бул. “Кръстю Пастухов” 18
МДТ “Банкя”гр. Банкя, ул. “Княз Борис” 5
МДТ “Люлин”жк Люлин III, ул. 309, сграда на социално подпомагане
МДТ “Надежда и Връбница”ул. “Дравски бой” 6
МДТ “Средец и Триадица”ул. “Гурко”12
МДТ “Лозенец”бул. “Васил Левски” 2
МДТ “Изгрев”ул. “Чехов” 16А
МДТ “Слатина”ул. “Шипченски проход” 67
МДТ “Красно село”бул. “Цар Борис III” 124
МДТ “Подуяне”ул. “Плакалница” 51
МДТ “Кремиковци”кв. Ботунец
МДТ “Нови Искър”гр. Нови Искър, Битов комбинат
МДТ “Витоша”бул. “Цар Борис III” 215, ет. 11
МДТ “Панчарево”с. Панчарево, бул. “Самоковско шосе” 15

 

Банкови сметки на отделите Местни данъци и такси
Отдел МДТВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АДIBAN за приходи
ОТДЕЛ “ОБОРИЩЕ”SOMBBGSFBG 24 SOMB 9130 84 134430 44
ОТДЕЛ „СЕРДИКА“SOMBBGSFBG 40 SOMB 9130 84 134431 44
ОТДЕЛ „НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА“SOMBBGSFBG 70 SOMB 9130 84 275774 44
ОТДЕЛ „ВИТОША“SOMBBGSFBG 54 SOMB 9130 84 275773 44
ОТДЕЛ „НОВИ ИСКЪР“SOMBBGSFBG 38 SOMB 9130 84 275772 44
ОТДЕЛ „КРАСНА ПОЛЯНА“SOMBBGSFBG 20 SOMB 9130 84 011361 44
ОТДЕЛ „ИЛИНДЕН“SOMBBGSFBG 36 SOMB 9130 84 011362 44
ОТДЕЛ „БАНКЯ“SOMBBGSFBG 52 SOMB 9130 84 011363 44
ОТДЕЛ „ПОДУЯНЕ“SOMBBGSFBG 56 SOMB 9130 84 134432 44
ОТДЕЛ „КРЕМИКОВЦИ“SOMBBGSFBG 72 SOMB 9130 84 134433 44
ОТДЕЛ „КРАСНО СЕЛО“SOMBBGSFBG 37 SOMB 9130 84 275778 44
ОТДЕЛ „ОВЧА КУПЕЛ“SOMBBGSFBG 22 SOMB 9130 84 275771 44
ОТДЕЛ „МЛАДОСТ“SOMBBGSFBG 73 SOMB 9130 84 113378 44
ОТДЕЛ „СТУДЕНТСКА“SOMBBGSFBG 89 SOMB 9130 84 113379 44
ОТДЕЛ „ИЗГРЕВ“SOMBBGSFBG 08 SOMB 9130 84 113380 44
ОТДЕЛ „СЛАТИНА“SOMBBGSFBG 69 SOMB 9130 84 385099 44
ОТДЕЛ „ИСКЪР“SOMBBGSFBG 24 SOMB 9130 84 113381 44
ОТДЕЛ „ПАНЧАРЕВО“SOMBBGSFBG 74 SOMB 9130 84 218811 44
ОТДЕЛ „ТРИАДИЦА И СРЕДЕЦ“SOMBBGSFBG 21 SOMB 9130 84 275777 44
ОТДЕЛ „ЛОЗЕНЕЦ“SOMBBGSFBG 05 SOMB 9130 84 275776 44
ОТДЕЛ „ВЪЗРАЖДАНЕ“SOMBBGSFBG 86 SOMB 9130 84 275775 44
ОТДЕЛ „ЛЮЛИН“SOMBBGSFBG 68 SOMB 9130 84 011364 44

 

Код за вид
плащане
Основание за плащане
442100Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането
442200Данък върху наследствата, наказателни лихви за просрочия на вземането
442300Данък върху превозните средства, наказателни лихви за просрочия на вземането
442400Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането
442500Данък придоб.имущества по дарения и възмезден начин, наказателни лихви за просрочия на вземането
443400Други данъци
448013Такса за притежаване на куче
441400Плащане на годишен патентен данък