Приеха прага за плащане в брой да падне до 10 000 лв. вместо предложените 5 000 лв.

Счетоводна къща Прециз - данък уикенд отпадаНа 25.11 на второ четене в Народното събрание бяха приети промените в ЗКПО. От предложените текстове обаче отпаднаха т.нар. „данък уикенд“ и „данък градина“, които минаха успешно при първо четене на 11.11.

Предложението да се въведе ограничение в правото на ползване на данъчен кредит до 70% от размера му за покупки на коли, плавателни и въздухоплавателни средства, когато са предназначени и за лично ползване, предизвика сериозен негативен отзвук у представителите на бизнеса. Текстовете предвиждаха използването на движими и недвижими вещи и права върху тях на стойност над 5000лв. за лични цели от собствениците или служителите да се декларира по методология, предписана от Министерство на финансите. От там обаче така и не публикуваха такава. В крайна сметка на второ четене по предложение на Румен Гечев, Петър Славов, Марин Димитров, Настимир Ананиев и групи народни представители т.нар. „данък уикенд“ бе заличен от текста.

С обществено неодобрение бяха посрещнати и предложените промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Предвиждаше се вместо в размер до 15 000 лв., както беше до момента, плащанията в брой да се ограничат до 5 000 лв. Мотивът, изложен от Министерство на финансите, бе приетата според тях в повечето европейски страни практика в брой да са допустими плащания до 2 000 – 3 000 евро. След направени различни предложения, включително и пълното отпадане на тази поправка в закона, депутатите приеха да ограничат плащанията в брой, но до 10 000 лв.

Промененият Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) влиза в сила от 1 януари 2016г.