Личното ползване стана данъчна тема номер едно през 2016г.