В офиса на НАП Хасково са получени два идентични сигнала от земеделски производители.

phone fraud Земеделски производители са сигнализирали в Националната агенция по приходите за нова телефонна измама. Те са получили обаждания по мобилния телефон от мъж, който ги уведомил, че имат задължения към НАП, които за тяхно улеснение ще бъдат събрани на ръка лично. Ставало е въпрос за неголеми суми, според НАП, за да бъдат убедени хората по-лесно да ги платят.

От агенцията напомнят, че данъчните служители не изискват и не приемат плащания в брой. Дължими суми по глоби, актове, както и данъци и осигуровки се заплащат безкасово, по банковите сметки на съответните териториални дирекции и офиси на НАП. В случай, на поискани суми в брой гражданите незабавно трябва да сигнализират на в НАП и МВР, тъй като става дума или за измама, или за корупция.

При извършване на проверка, служителите на НАП винаги се легитимират със своята служебна карта. Тя е отпечатана на хартия и защитена с воден знак, съдържа номер, дата на издаване, трите имена на служителя, ЕГН, длъжност, териториална дирекция и звено в което работи, както и негова снимка. На гърба на картата са изписани всички права, които данъчните имат по време на проверката.

От НАП припомнят, че ако гражданите имат съмнения за автентичността на служебната карта, те могат да запишат номера ѝ и да проверят валидността ѝ на телефон 0700 18 700