Днес за разглеждане в бюджетната комисия на парламента влизат предложените от Министерство на финансите промени в данъчните закони.

С промени в Закона за корпоративно подоходно облагане Министерство на финансите предлага:

  • Нов режим за ползване на данъчен кредит на автомобили и недвижими имоти – до 70 %, ако активите се ползват и за лични цели. Ползването само за служебни цели / и съответно ползването на 100 % от данъчния кредит / се доказва с подлежаща на деклариране методика. Промените са в ЗДДС и касаят всички недвижими имоти с цена на придобиване над 5000 лв и леки автомобили с места до 8+1 и с цена на придобиване над 5000 лв.
  • Плащанията в брой да се ограничат до 5000 лв. Промяната е в чл.3 на Закон за ограничаване на плащанията в брой. Сега действащият праг е 15 000 лв.