Указанията на длъжностните лица по регистрацията вече ще получаваме по e-mail

Промени в ЗТР /Закон за Търговския регистър/, които ще влязат в сила на 01.01.2016г. съкращават срока за регистрация на фирма на 2 дни. Срокът обхваща целия процес по разглеждане на заявление, произнасяне и получаване на Единен идентификационен код /ЕИК/.

Припомняме, че според досегашните разпоредби на чл.19 от ЗТР за регистрация на фирма бяха необходими 5 дни.

След промените, заявления за първоначална регистрация ще се разглеждат от длъжностно лице до края на работния ден, следващ деня на подаване. При необходимост от представяне на допълнителни документи или изправяне на некоректна информация, длъжностните лица, както и досега ще издават указания. Документът ще бъде изпращан включително на електронната поща, когато заявителят е заявил такава. Тази промяна представлява съществено улеснение, тъй като досега собствениците на фирми в процес на регистрация не получаваха информация за издадени указания, а можеха да ги намерят само чрез справка в сайта на Търговския регистър. За отстраняване на нередовностите в подадените документи са предвидени 3 дни.

Промените са част от правителствената програма „Икономика и растеж“ за 2014-2016г. и от годишната програма на Министерство на икономиката. Очакванията са да имат положителен ефект върху бизнес средата и предприемачеството.