ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако искате да получите оферта за цена, нуждаете от информация, която не намирате на сайта ни или имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас! Ние от екипа на счетоводна къща Прециз ще се радваме да помогнем.

ЗА КОНТАКТИ:

София, 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет.3

Sofia, 1142, Evlogi i Hristo Georgievi 85 blvd., floor 3

Phone: 02/9632334

Mobile: +359887435617

30 09, 2015

Как да изберем правна форма при регистрация на фирма – част 2

By | септември 30th, 2015|Регистрация на фирма|0 Comments

Първата част на статията можете да видите тук В първата част на статията разгледахме някои търговци, които днес обосновано не са особено предпочитани при регистрация на фирма – ЕТ, СД, КД и КДА. Поставихме много важен по отношение на избора на инвеститора акцент – ограничението на отговорността. Неограничената отговорност, характерна за ЕТ, събирателното и командитното дружество, означава, че собствениците отговарят за задълженията на своите предприятия с цялото лично секвестируемо имущество. Ограничената [...]

18 09, 2015

Как да изберем правна форма при регистрация на фирма- част 1

By | септември 18th, 2015|Регистрация на фирма|0 Comments

Кои са видовете търговци според Търговския закон и как да изберем измежду тях при регистрация на фирма? Търговският закон определя, че търговец е физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките, посочени в закона, или чийто обем и предмет на дейност изискват делата му да се водят по търговски начин. Изборът на правна форма е първата стъпка, когато решите да си регистрирате фирма. В настоящата статия ще [...]

17 09, 2015

Министерство на финансите публикува проект за изменение на Закона за корпоративно подоходно облагане

By | септември 17th, 2015|Новини|0 Comments

Една от предложените промени вече отпадна На сайта на Министерство на финансите бяха публикувани проект за изменение на Закона за корпоративно подоходно облагане и мотиви към него. Предложението предвижда значително намаляване на прага на плащанията в брой - от 15 000 лева, както беше до този момент, на 5 000 лева или съответстващата им левова равностойност. Според изложените мотиви новата рестрикция ще ограничи сивата икономика. Министерството посочва и друг аргумент - в [...]