ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако искате да получите оферта за цена, нуждаете от информация, която не намирате на сайта ни или имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас! Ние от екипа на счетоводна къща Прециз ще се радваме да помогнем.

ЗА КОНТАКТИ:

София, 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет.3

Sofia, 1142, Evlogi i Hristo Georgievi 85 blvd., floor 3

Phone: 02/9632334

Mobile: +359887435617

27 01, 2016

Платеният годишен отпуск вече без график

By | януари 27th, 2016|Персонал|0 Comments

Освен задължителния график, от 2016г. отпадат и ограниченията за прехвърляне на платен годишен отпуск в следваща година В средата на 2015г бяха направени промени в Кодекса на труда, свързани с режима на ползване на полагаемия платен годишен отпуск. Основните промени са две: Отпада на графика, с който се определяше периода на ползване на платения годишен отпуск; Отпада и ограничението на броя дни платен годишен отпуск, които могат да се прехвърлят за [...]

18 01, 2016

Да не пропуснем: Семейни помощи за деца – срокове за потвърждаване на обстоятелствата

By | януари 18th, 2016|Данъци|0 Comments

Считано от 28.07.2015 г. в Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ са променени редът и условията за получаване на семейни помощи при бременност, раждане и за отглеждане на деца. Това налага задължително писмено уведомяване на съответната дирекция "Социално подпомагане" относно настъпили промени в обстоятелствата по чл.7 от ЗСПД, който регламентира условията за получаване на помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Длъжни да направят [...]