ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако искате да получите оферта за цена, нуждаете от информация, която не намирате на сайта ни или имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас! Ние от екипа на счетоводна къща Прециз ще се радваме да помогнем.

ЗА КОНТАКТИ:

София, 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет.3

Sofia, 1142, Evlogi i Hristo Georgievi 85 blvd., floor 3

Phone: 02/9632334

Mobile: +359887435617

21 07, 2017

Прагът за плащане в брой остана 10 000 лева

By | юли 21st, 2017|Uncategorized|0 Comments

Парламентът отхвърли възможността таванът на плащанията в брой да падне до 5000 лева При гласуването на второ четене на промените в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) депутатите гласуваха против предложението за намаляване на  максималната допустима сума за плащане в брой. Проектозаконът предвиждаше тя постепенно да спадне до 1000 лева до 2019г. Идеята беше от 01.08.2017г. прагът да стане 5000 лева, от 01.01.2018 да слезе до 3000 лева, а от 01.01.2019г. да [...]

19 07, 2017

Фактура, кредитно известие и дебитно известие

By | юли 19th, 2017|Закони|0 Comments

Кои са задължителните реквизити на тези данъчни документи? Данъчно задължените лица, т.е. лицата, извършващи независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, документират извършените доставки на стоки и услуги и получаването на авансови плащания с фактура или, когато е предвидено в нормативната уредба, с протокол по чл. 117 от ЗДДС. Фактурата, известията към нея (кредитно и дебитно) и протоколът са данъчни документи, изискванията към които са строго и изчерпателно [...]