Вярвай, но гледай на кого!

          Fide sed cui vide!

 Латинска поговорка

Кои сме ние

Счетоводна къща Прециз стартира своята дейност през 1994 г. като компания, специализирана в осъществяването на счетоводни услуги и данъчни консултации . От 2004 г. е редовен член на Асоциацията на Специализираните Счетоводни Предприятия в България. Ориентирани сме към високи стандарти за качество, заложени в самата технология на нашата работа.

Прецизно подбрания екип от професионалисти и създадените в 21 годишната ни практика ефективни методи и процедури за организация на счетоводната отчетност, ни дават възможност да предложим решения, осигуряващи надежна и спокойна работа за всеки наш клиент.

Дългогодишният ни професионален опит ни е позволил да разработим и внедрим система на вътрешен контрол, която постоянно се развива и усъвършенства. Нейната многостепенност гарантира нисък риск на услугите, които предлагаме. Конфиденциалността при аутсорсинга е един от най-важните критерии при подбора на доставчик на счетоводни услуги. Клиентът доверява служебна информация, която не подлежи на разгласяване. Ние осъзнаваме това и стриктно спазваме изискванията за конфиденциалност.

Репутацията ни се основава на безупречно качество, надежност и професионализъм

Екипът

Стремежът ни е да осигурим качествени счетоводни услуги за нашите клиенти. Ето защо ние държим на квалификацията на нашите служители.

Екипът ни се състои от специалисти, чиято дългогодишна практика позволява да посрещнем всички предизвикателства, отправени от нашите клиенти. Разполагаме както с опитни оперативни и главни счетоводители, така и със специалисти в областта на човешките ресурси. Поддържаме служителите си информирани и се грижим за повишаване на тяхната квалификация както с провеждане на вътрешни обучения, така и с посещения на семинари и работни групи.

Какво можем да предложим

Счетоводна къща Прециз предлага цялостно счетоводно обслужване. Счетоводните услуги, които предлагаме включват счетоводна обработка на документи, изготвяне на дневници за покупки и продажби, декларация по ЗДДС, годишно и междинно приключване и финансови отчети, справки и др., Предлагаме и услуги, свързани с ТРЗ и личен състав – изготвяне на трудови договори, изготвяне на месечна ведомост за заплати, изготвяне на всички необходими документи и плащания и др. Ще предоставим за вас още и счетоводни и данъчни консултации и  широк диапазон от административни услуги – регистрация на фирми и промени в регистрацията на фирми, регистрация по ЗДДС и др.

Вижте повече