21 12, 2015

Съкращават срока за регистрация на фирма

By |2016-01-18T13:58:41+00:00декември 21st, 2015|Закони, Регистрация на фирма|Коментарите са изключени за Съкращават срока за регистрация на фирма

Указанията на длъжностните лица по регистрацията вече ще получаваме по e-mail Промени в ЗТР /Закон за Търговския регистър/, които ще влязат в сила на 01.01.2016г. съкращават срока за регистрация на фирма на 2 дни. Срокът обхваща целия процес по разглеждане на заявление, произнасяне и получаване на Единен идентификационен код /ЕИК/. Припомняме, че според досегашните разпоредби на чл.19 от ЗТР за регистрация на фирма бяха необходими 5 дни. След промените, заявления за първоначална [...]

30 09, 2015

Как да изберем правна форма при регистрация на фирма – част 2

By |2022-08-25T14:35:07+00:00септември 30th, 2015|Регистрация на фирма|Коментарите са изключени за Как да изберем правна форма при регистрация на фирма – част 2

Първата част на статията можете да видите тук В първата част на статията разгледахме някои търговци, които днес обосновано не са особено предпочитани при регистрация на фирма – ЕТ, СД, КД и КДА. Поставихме много важен по отношение на избора на инвеститора акцент – ограничението на отговорността. Неограничената отговорност, характерна за ЕТ, събирателното и командитното дружество, означава, че собствениците отговарят за задълженията на своите предприятия с цялото лично секвестируемо имущество. Ограничената [...]

18 09, 2015

Как да изберем правна форма при регистрация на фирма- част 1

By |2022-08-25T14:35:07+00:00септември 18th, 2015|Регистрация на фирма|Коментарите са изключени за Как да изберем правна форма при регистрация на фирма- част 1

Кои са видовете търговци според Търговския закон и как да изберем измежду тях при регистрация на фирма? Търговският закон определя, че търговец е физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките, посочени в закона, или чийто обем и предмет на дейност изискват делата му да се водят по търговски начин. Изборът на правна форма е първата стъпка, когато решите да си регистрирате фирма. В настоящата статия ще [...]

Go to Top