Една от предложените промени вече отпадна

numbers-money-calculating-calculationНа сайта на Министерство на финансите бяха публикувани проект за изменение на Закона за корпоративно подоходно облагане и мотиви към него. Предложението предвижда значително намаляване на прага на плащанията в брой – от 15 000 лева, както беше до този момент, на 5 000 лева или съответстващата им левова равностойност. Според изложените мотиви новата рестрикция ще ограничи сивата икономика. Министерството посочва и друг аргумент – в Европейския съюз се налага практика прагът на ограничение на плащанията в брой да е в диапазона 2 000 – 3 000 евро.

Общините няма да облагат с допълнителен 2% данък върху доходите на жителите си, каза Цветанов

В публикувания проект беше предвидена възможност общините да облагат доходите на граждните с нов данък в размер от 0% до 2%. Средствата от него трябваше да се събират по сметките на общините и да отиват в приход на общинските бюджети, но декларирането му щеше да става пред НАП. Предвиждаше се размерът на данъка да се определя за всяка година от общинския съвет.

Председателят на ПГ на ГЕРБ потвърди, че предложението не е внесено. Според Цветанов то няма да бъде внесено дори в МС.