Фактура, кредитно известие и дебитно известие

By |2022-08-25T14:35:06+00:00юли 19th, 2017|Закони|Коментарите са изключени за Фактура, кредитно известие и дебитно известие

Кои са задължителните реквизити на тези данъчни документи? Данъчно задължените лица, т.е. лицата, извършващи независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, документират извършените доставки на стоки и услуги и получаването на авансови плащания с фактура или, когато е предвидено в нормативната уредба, с протокол по чл. 117 от ЗДДС. Фактурата, известията към нея (кредитно и дебитно) и протоколът са данъчни документи, изискванията към които са строго и изчерпателно [...]