ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако искате да получите оферта за цена, нуждаете от информация, която не намирате на сайта ни или имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас! Ние от екипа на счетоводна къща Прециз ще се радваме да помогнем.

ЗА КОНТАКТИ:

София, 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет.3

Sofia, 1142, Evlogi i Hristo Georgievi 85 blvd., floor 3

Phone: 02/9632334

Mobile: +359887435617

16 06, 2016

Да не пропуснем: Публикуване на годишен финансов отчет

By | юни 16th, 2016|Закони, Новини|0 Comments

По-високи санкции грозят търговците, пропуснали да публикуват своя годишен отчет в срок С новия Закон за счетоводството бяха направени промени по отношение на публикуването на годишните финансови отчети на предприятията. Крайната дата вече е една за всички, а санкциите - значително по-високи отколкото бяха. И още една дребна, но съществена подробност - тази година не само Агенция по вписванията, но и НАП напомни за крайния срок както на своя сайт, така и [...]

21 12, 2015

Съкращават срока за регистрация на фирма

By | декември 21st, 2015|Закони, Регистрация на фирма|0 Comments

Указанията на длъжностните лица по регистрацията вече ще получаваме по e-mail Промени в ЗТР /Закон за Търговския регистър/, които ще влязат в сила на 01.01.2016г. съкращават срока за регистрация на фирма на 2 дни. Срокът обхваща целия процес по разглеждане на заявление, произнасяне и получаване на Единен идентификационен код /ЕИК/. Припомняме, че според досегашните разпоредби на чл.19 от ЗТР за регистрация на фирма бяха необходими 5 дни. След промените, заявления за първоначална [...]

30 09, 2015

Как да изберем правна форма при регистрация на фирма – част 2

By | септември 30th, 2015|Регистрация на фирма|0 Comments

Първата част на статията можете да видите тук В първата част на статията разгледахме някои търговци, които днес обосновано не са особено предпочитани при регистрация на фирма – ЕТ, СД, КД и КДА. Поставихме много важен по отношение на избора на инвеститора акцент – ограничението на отговорността. Неограничената отговорност, характерна за ЕТ, събирателното и командитното дружество, означава, че собствениците отговарят за задълженията на своите предприятия с цялото лично секвестируемо имущество. Ограничената [...]

18 09, 2015

Как да изберем правна форма при регистрация на фирма- част 1

By | септември 18th, 2015|Регистрация на фирма|0 Comments

Кои са видовете търговци според Търговския закон и как да изберем измежду тях при регистрация на фирма? Търговският закон определя, че търговец е физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките, посочени в закона, или чийто обем и предмет на дейност изискват делата му да се водят по търговски начин. Изборът на правна форма е първата стъпка, когато решите да си регистрирате фирма. В настоящата статия ще [...]