About Божана Страхилова

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Божана Страхилова has created 23 blog entries.
31 05, 2018

GDPR – ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕМ

By |2022-08-25T14:35:05+00:00май 31st, 2018|GDPR, Закони, Новини|Коментарите са изключени за GDPR – ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕМ

Как да се справим с Регламента за защита на личните данни?   От 25.05.2018 в сила влезе Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, който стана известен с наименованието GDPR. Регламентът е плод на опита на Европейския съюз да регулира по-задълбочено и същевременно по-универсално кой какви лични данни обработва и с каква цел. С него императивно се налага правилото за събиране на „минимум данни“. Някои от членовете на Работната група [...]

21 07, 2017

Прагът за плащане в брой остана 10 000 лева

By |2022-08-25T14:35:06+00:00юли 21st, 2017|Без категория|Коментарите са изключени за Прагът за плащане в брой остана 10 000 лева

Парламентът отхвърли възможността таванът на плащанията в брой да падне до 5000 лева При гласуването на второ четене на промените в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) депутатите гласуваха против предложението за намаляване на  максималната допустима сума за плащане в брой. Проектозаконът предвиждаше тя постепенно да спадне до 1000 лева до 2019г. Идеята беше от 01.08.2017г. прагът да стане 5000 лева, от 01.01.2018 да слезе до 3000 лева, а от 01.01.2019г. да [...]

19 07, 2017

Фактура, кредитно известие и дебитно известие

By |2022-08-25T14:35:06+00:00юли 19th, 2017|Закони|Коментарите са изключени за Фактура, кредитно известие и дебитно известие

Кои са задължителните реквизити на тези данъчни документи? Данъчно задължените лица, т.е. лицата, извършващи независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, документират извършените доставки на стоки и услуги и получаването на авансови плащания с фактура или, когато е предвидено в нормативната уредба, с протокол по чл. 117 от ЗДДС. Фактурата, известията към нея (кредитно и дебитно) и протоколът са данъчни документи, изискванията към които са строго и изчерпателно [...]

25 11, 2016

Още малко за ДНИ и ТБО

By |2022-08-25T14:35:06+00:00ноември 25th, 2016|Данъци, Закони|Коментарите са изключени за Още малко за ДНИ и ТБО

Когато миналата година публикувахме статията "Kак да намалим размера на такса битови отпадъци?", не предполагахме колко голям интерес и колко много въпроси ще предизвика тя. Затова решихме да развием още малко темата за местни данъци и такси и да обърнем внимание на още някои важни моменти. Как се определя размерът на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци Размерът на данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и такса за битови отпадъци [...]

24 11, 2016

Лично ползване или „Данък уикенд“

By |2022-08-25T14:35:06+00:00ноември 24th, 2016|Данъци, Закони, Новини|2 Comments

Голямата данъчна тема на 2016г. През 2015г. Министерство на финансите предложи промени в режима за ползване на данъчен кредит за автомобили и недвижими имоти, които се ползват както за служебни, така и за лични цели. Причината за това беше необходимостта разпоредбите на чл. 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС да бъдат въведени и в националното ни законодателство. Като ползване за "лични нужди" беше определено използването на активи на предприятието, [...]

16 06, 2016

Да не пропуснем: Публикуване на годишен финансов отчет

By |2022-08-25T14:35:06+00:00юни 16th, 2016|Закони, Новини|Коментарите са изключени за Да не пропуснем: Публикуване на годишен финансов отчет

По-високи санкции грозят търговците, пропуснали да публикуват своя годишен отчет в срок С новия Закон за счетоводството бяха направени промени по отношение на публикуването на годишните финансови отчети на предприятията. Крайната дата вече е една за всички, а санкциите - значително по-високи отколкото бяха. И още една дребна, но съществена подробност - тази година не само Агенция по вписванията, но и НАП напомни за крайния срок както на своя сайт, така и [...]

27 01, 2016

Платеният годишен отпуск вече без график

By |2022-08-25T14:35:06+00:00януари 27th, 2016|Персонал|Коментарите са изключени за Платеният годишен отпуск вече без график

Освен задължителния график, от 2016г. отпадат и ограниченията за прехвърляне на платен годишен отпуск в следваща година В средата на 2015г бяха направени промени в Кодекса на труда, свързани с режима на ползване на полагаемия платен годишен отпуск. Основните промени са две: Отпада на графика, с който се определяше периода на ползване на платения годишен отпуск; Отпада и ограничението на броя дни платен годишен отпуск, които могат да се прехвърлят за [...]

18 01, 2016

Да не пропуснем: Семейни помощи за деца – срокове за потвърждаване на обстоятелствата

By |2022-08-25T14:35:06+00:00януари 18th, 2016|Данъци|Коментарите са изключени за Да не пропуснем: Семейни помощи за деца – срокове за потвърждаване на обстоятелствата

Считано от 28.07.2015 г. в Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ са променени редът и условията за получаване на семейни помощи при бременност, раждане и за отглеждане на деца. Това налага задължително писмено уведомяване на съответната дирекция "Социално подпомагане" относно настъпили промени в обстоятелствата по чл.7 от ЗСПД, който регламентира условията за получаване на помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Длъжни да направят [...]

21 12, 2015

Съкращават срока за регистрация на фирма

By |2016-01-18T13:58:41+00:00декември 21st, 2015|Закони, Регистрация на фирма|Коментарите са изключени за Съкращават срока за регистрация на фирма

Указанията на длъжностните лица по регистрацията вече ще получаваме по e-mail Промени в ЗТР /Закон за Търговския регистър/, които ще влязат в сила на 01.01.2016г. съкращават срока за регистрация на фирма на 2 дни. Срокът обхваща целия процес по разглеждане на заявление, произнасяне и получаване на Единен идентификационен код /ЕИК/. Припомняме, че според досегашните разпоредби на чл.19 от ЗТР за регистрация на фирма бяха необходими 5 дни. След промените, заявления за първоначална [...]

2 12, 2015

Данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на ЗДДФЛ

By |2022-08-25T14:35:06+00:00декември 2nd, 2015|Данъци|Коментарите са изключени за Данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на ЗДДФЛ

Какви документи и къде трябва бъдат подадени, за да може да се ползва правото на данъчно облекчение за дете с увреждания, предвидено в ЗДДФЛ? Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвижда данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания.  Ако получавате доходи от трудово правоотношение, наем, стопанска дейност или сте получили доходи от прехвърляне на имущество или други източници, чл. 22г на Закона за данъците върху доходите на [...]

Go to Top